Servicii

Suntem cei mai în măsură să punem la dispoziţia Dumneavoastră experienţa mai mult decât necesară oricărui proces autorizat de negociere, vânzare, management şi, totodată, pregătirea viitorilor profesionişti ai acestor ramuri de activitate.

Fiind mereu pregătiţi să oferim alternative inteligente şi soluţii viabile pentru soluţionarea diverselor categorii de situaţii cu care se confruntă orice organizaţie din sectorul public, privat pentru profit sau non-profit, venim în întâmpinarea nevoilor companiei Dumneavoastră cu servicii, incontestabil, de cea mai înaltă calitate.

NEGOCIERE

1. Negociere comercială

2. Negociere politică

3. Negociere socială

CONSULTANŢĂ ŞI MANAGEMENT ÎN AFACERI

1. Certificare ISO

2. Consultanţă în vederea implementării Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM)

3. Servicii de consultanţă privind acreditarea instituţiilor medicale, publice sau private (CONAS)

MARKETING ŞI VÂNZARE

1. Publicitate şi promovare

2. Marketing şi vânzare

CURSURI DE INSTRUIRE

1. Instruire în vederea implementării Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM)

2. Comunicare şi dezvoltare personală

3. Comunicare organizaţională şi informare publică

4. Negociere

5. Diplomaţie şi protocol